4 alebo 3 ročné štúdium

Absolvent odboru kuchár je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako živnostník. Absolvent ovláda práce spojené so stolovaním, pozná suroviny a technológiu ich výroby.

4 alebo 3 ročné štúdium

Absolvent odboru čašník je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako živnostník. Absolvent ovláda práce spojené so stolovaním, profesionálnym prístupom k zákazníkovi a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

2-ročná nadstavba

Nadstavbové štúdium je určené hlavne tým, ktorí už majú ukončené stredoškolské vzdelanie napr. stredné odborné učilište, strednú odbornú školu. Umožňuje umocnenie nadobudnutých vedomostí popri zamestnaní alebo pripravuje absolventa na založenie vlastného súkromného podniku v podmienkach voľného trhu v oblasti služieb.