Externé štúdium

Externé študijné odbory

EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA - UČEBNÝ ODBOR 6444 H ČAŠNÍK a 6445 H KUCHÁR

Externé štúdium

UČEBNÝ ODBOR 6444 H ČAŠNÍK a 6445 H KUCHÁR

absolventi  získajú  výučný list
dĺžka štúdia:
- 1 rok - pre žiakov, ktorí už majú maturitu alebo iný výučný list (títo žiaci študujú len odborné predmety)
- pre žiakov, ktorí už daný odbor  začali študovať  v dennej forme ale štúdium neukončili, určí dĺžku štúdia riaditeľ školy podľa ich zaradenia do príslušného ročníka UO.

Poplatok za štúdium:
500€ celý ročník
250€ len odborné predmety

Informácie na stiahnutie