Darujte nám 2% z vašich daní!

Vážení rodičia a priatelia školy,

Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Pomôžte nám skvalitniť náš výchovno-vzdelávací proces darovaním svojich 2% z dane práve nám.

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii akou je naše Občianske združenie. Tento dobrý skutok vás nebude stáť nič, lebo daň aj tak odvádzate štátu, no môže pomôcť našej škole rozvíjať výchovno-vzdelávací proces a skvalitniť naše služby.

Dúfame, že poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania podielu z Vašich daní Vás nezaťaží a pomôžete tak škole a našim žiakom. Veľmi sa potešíme, ak sa k Vám pridajú aj Vaši priatelia a príbuzní.

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy a zlepšenie technického vybavenia

 

Ako na to?

1. Pre zamestnancov na TPP:

 • Požiadajte svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie ročného zúčtovania do 15. februára

 • Zamestnávateľ Vám po vykonaní tohtoročného zúčtovania vystaví Potvrdenie o zaplatení dane.

 • Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % zo zaplatenej dane. (Musí byť minimálne 3 EUR.)

 • Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.

 • Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

2. Pre fyzickú osobu samostatne podávajúca daňové priznanie:

 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% dane.  Vyplňte ju nasledovne:

  Obchodné meno (Názov): Občianske združenie GAS
  Právna forma: Občianske združenie
  IČO/SID: 42172420
  Sídlo: 82106 Bratislava, Bieloruská 1

3. Pre právnickú osobu (organizáciu alebo firmu:

Vypíšte vyššie uvedené údaje do príslušných kolóniek daňového priznania PO