• Novinky

     • Darujte nám 2% z vašich daní
      • Darujte nám 2% z vašich daní

      • Darujte nám 2% z vašich daní!

       Vážení rodičia a priatelia školy,

       pomôžte skvalitniť náš výchovno-vzdelávací proces darovaním svojich 2% z dane práve nám.

       Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii akou je naše Občianske združenie. Tento dobrý skutok vás nebude stáť nič, lebo daň aj tak odvádzate štátu, no môže pomôcť našej škole rozvíjať výchovno-vzdelávací proces a skvalitniť naše služby.

       Dúfame, že poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania podielu z Vašich daní Vás nezaťaží a pomôžete tak škole a našim žiakom. Veľmi sa potešíme, ak sa k Vám pridajú aj Vaši priatelia a príbuzní.

       Finančné prostriedky budú použité na:

       • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
       • skvalitnenie vybavenia školy a zlepšenie technického vybavenia

       Ako na to?       https://gastroskola.edupage.org/percenta2/

        

       Ďakujeme

        

       SSOŠ – Gastroškola

     • Absolventom základných škôl ponúkame
      • Absolventom základných škôl ponúkame

      • atraktívne štúdium s výbornou perspektívou uplatniť sa!

       Možnosti štúdia:

       4 ročné študijné odbory – maturita, výučný list

       6445 K    Kuchár

       6444 K    Čašník, servírka

       3 ročné učebné odbory – výučný list

       6445 H    Kuchár

       6444 H    Čašník, servírka​​​​​​​

     • Duálne vzdelávanie
      • Duálne vzdelávanie

      • DUÁLNY SYSTÉM VZDELÁVANIA – KOMBINÁCIA TEÓRIE A PRAXE

        

       Duálne vzdelávanie je: 

       Duálne vzdelávanie predstavuje spojenie  teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole  s praktickým vyučovaním priamo  u zamestnávateľa.

        

       Výhody duálneho vzdelávania:

       ·moderná forma štúdia

       ·platená prax

       ·dopravné a stravné

       ·nenahraditeľné skúsenosti

       ·garancia pracovného miesta  

       ·1 týždeň v škole teoretická príprava, 1 týždeň na prevádzke praktické vyučovanie 

        

       Zmluvní zamestnávatelia na školský rok 2018/2019:

       Hotel Mama's

        

       Ďalšie informácie o systéme duálneho vzdelávania www.dualnysystem.sk

     • Si nevyučený a podnikáš v odbore?
      • Si nevyučený a podnikáš v odbore?

      • Si nevyučený a podnikáš v odbore?

       Získaj výučný list externou formou aj popri zamestnaní. 6444 H čašník, servírka 6445 H kuchár

       Absolventi  získajú  výučný list. dĺžka štúdia:

       • 1 rok – pre žiakov, ktorí už majú maturitu alebo iný výučný list (títo žiaci študujú len odborné predmety)
       • pre žiakov, ktorí už daný odbor  začali študovať  v dennej forme ale štúdium neukončili, určí dĺžku štúdia riaditeľ školy podľa ich zaradenia do príslušného ročníka UO.

       Poplatok za štúdium: 500€ celý ročník, 250€ len odborné predmety

       Viac info na 0917 638 732