Naša ponuka štúdia

Absolvent učebného odboru kuchár je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako živnostník.

Chcem vedieť viac...

Absolventi učebného odboru čašník/servírka sa uplatnia v službách ako zamestnanci reštaurácií, hotelov a ostatných zariadení spoločného stravovania, vedia odborne komunikovať so zákazníkom a zvládajú základné pracovné postupy.

Chcem vedieť viac...

Toto štúdium je určené pre študentov, ktorý už ukončili štúdium na strednej škole s maturitou alebo výučným listom iného zamerania. Žiaci študujú iba odborné predmety.Po splnení všetkých podmienok sú plne kvalifikovaný uchádzať sa o prácu v oblasti gastronómie.

Chcem vedieť viac...