Dokumenty na stiahnutie:

Hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl

Školský poriadok

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávaci program je k nahliadnutiu v riaditeľni školy. Výňatok z neho nájdete TU.