Prihláška na štúdium 2018/2019

Do študijných  a učebných odborov – používa sa tlačivo Prihláška na štúdium na strednej škole.

  • Na prihláške je potrebné vyjadrenie lekára.

Ku prihláške je potrebné priložiť identifikačnú kartu žiaka, ktorú si stiahnete tu.

 

 

Pre nadstavbové štúdium – Prihláška na štúdium.

Ku prihláške je potrebné priložiť:

– kópie vysvedčení z 1,2,3 ročníka odbornej školy

– výučný list

– vysvedčenie o záverečnej skúške, prípadne aj dodatok k vysvedčeniu

– identifikačnú kartu žiaka, ktorú si stiahnete tu.

 

Ďalšie informácie na stiahnutie:
Kritériá prijímania 2017/18