Začiatok školského roka

Denní žiaci:

4. septembra 2017 – Pondelok  9:00

Všetci žiaci pri nástupe musia predložiť platný zdravotný preukaz a priniesť si zámok na skrinku.

Žiaci prvého ročníka aj deviatacké vysvedčenie.

 

Externisti:

8. septembra 2017 o 14:00 hod

Kto má záujem o učebnice, prineste vratnú zálohu 30€.

rozvrh TU (tlačidlom “rozvrh” zmeniť na “externisti”)