• Kalendár

  • Dnes je
   Streda 20. 3. 2019
     • mar
     • 12
     • Divadelné predstavenie
      II.A
     • 12. 3.
      2-5
     • Školská udalosť
     • mar
     • 12
     • EČ a PFIČ MS 19 - SJL
      IV.M
     • 12. 3.
      1-9
     • Školská udalosť
     • mar
     • 13
     • OVY počas EČ a PFIČ MS
      II.A
     • 13. 3.
      1-6
     • Školská udalosť
     • mar
     • 13
     • EČ a PFIČ MS19 CJ
      IV.M
     • 13. 3.
      1-7
     • Školská udalosť
     • mar
     • 28
     • Pedagogická rada / Pracovná porada
     • 28. 3.
      8
     • Iná udalosť
     • apr
     • 15
     • Pracovná porada / Pedagogická rada / TA
     • 15. 4.
      8
     • Iná udalosť
     • apr
     • 18
     • Veľkonočné prázdniny
     • 18. 4.
     • Sviatok
     • apr
     • 19
     • Veľký piatok - deň pracovného pokoja
     • 19. 4.
     • Sviatok
     • apr
     • 19
     • Veľkonočné prázdniny
     • 19. 4.
     • Sviatok
     • apr
     • 20
     • Veľkonočné prázdniny
     • 20. 4.
     • Prázdniny