• Novinky

      • Návrat do školy 17.1.2022

      • Od pondelka 17.1.2022 prechádzame na prezenčnú formu vzdelávania.

       Podľa vyhlášky ÚVZ je v škole naďalej povinné nosenie rúška počas celého pobytu v škole (je potrebné, aby žiaci mali so sebou aspoň jedno náhradné rúško).

       Prosíme žiakov, ktorí prejavili záujem o AG samotesty, aby sa pred nástupom pretestovali a výsledok zadali cez EduPage.

       Zároveň je potrebné pred nástupom vyplniť cez EduPage v sekcií Žiadosti/Vyhlásenia Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Bez vyplnenia vyhlásenia nie je možné pustiť žiaka do budovy školy.