• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Súkromná stredná odborná škola - Gastroškola na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Súkromná stredná odborná škola - Gastroškola
    • Telefón
    • 02/45248799
     0917 638732
    • Adresa školy
    • Bieloruská 1, 821 06 Bratislava
     www.gastroskola.sk
     82106 Bratislava
     Slovakia
    • IČO
    • IČO: 30795290
    • DIČ
    • 2021872039
    • IBAN
    • SK7983300000002901899171