• Novinky

      • Vyučovanie od 06.12.2021

      • Teoretické vyučovanie - dištančne

       Denní žiaci: triedy ktoré majú teoretické vyučovanie sa budú učiť od 06.12.2021 dištančne cez Teams, triedy ktoré majú OVY a prax budú usmernené majstrami OVY.                                                                                          Externisti prechádzajú od 10.12.2021 tiež na dištančnú formu vzdelávania.

      • Vianočné prázdniny 2021 - nový termín!

      • 20.12.2021 - 7.1.2022

       Vianočné prázdniny začnú 20. decembra 2021 a končiť budú 7. januára 2022. Školské vyučovanie začne 10. januára 2022 (pondelok).                                                                                          Dôvodom je pandemická situácia COVID-19

      • Účet Microsoft 365 aktivácia konta

      • Návod na prihlásenie do žiackeho konta 365.

       Na využívanie všetkých služieb Office 365 je nevyhnutné, aby mal každý žiak svoj vlastný účet. S týmto účtom sa bude prihlasovať na online portál Office.com ale aj do nainštalovaných aplikácii ako Teams, alebo Word vo svojom počítači, tablete, alebo smartfóne.