• Novinky

      • Začiatok školského roka

      • Oznamujeme žiakom denného a nadstavbového štúdia, že začiatok školského roka 2020/2021 je:

       Denní žiaci

       I.A, II.A, III.A, II.NS. : 2. septembra 2020 o 9:00 h

       I.NS: 2. septembra 2020 o 11:00 h

        

       - všetci žiaci pri nástupe musia predložiť platný zdravotný preukaz

       - priniesť dve rúška a papierové vreckovky

       - priniesť zámok na skrinku a rodný list (kto neodovzdal)

       - priniesť originál vysvedčenie z 9. ročníka (len žiaci I.A. triedy)

       - priniesť vyplnený a podpísaný zdravotný dotazník (tlačivo k stiahnutiu na stránke školy)

        

       Externisti

       I.S, II.S, III.EA : 11. septembra 2020 o 14:00 h

       - kto má záujem o zapožičanie učebníc, priniesť vratnú zálohu 30€

       - priniesť dve rúška a papierové vreckovky

       - priniesť vyplnený a podpísaný zdravotný dotazník (tlačivo k stiahnutiu na stránke školy)

        

       Všetkým žiakom prajeme úspešný štart do nového školského roka :-)

      • Pred nástupom do školy!

      • Dôležité dokumenty: vyhlásenia a dotazníky

       Žiaci všetkých ročníkov odovzdajú dňom nástupu do školy 2.9.2020 pred vstupom vyplnené a podpísané nasledovné formuláre:

       1. Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy (ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARC-CoV-2)
        Príloha: Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka stiahnuť
       2. Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti
        Príloha: Vyhlásenie zákonného zástupcu stiahnuť

       Bez odovzdania uvedených formulárov a prekrytia horných dýchacích ciest (rúško, prípadne iná vhodná ochrana úst a nosa) Vám nebude umožnený vstup do budovy školy.

     • Končíš 9. ročník?
      • Končíš 9. ročník?

      • V šk. roku 2020/2021 otvárame:

       3 ročné učebné odbory - kuchár, čašník

        

       Bez prijímacej skúšky

       Štúdium je bezplatné

        

       Bližšie informácie na: skola@gastroskola.sk, 02 45 24 87 99. 0917 638 732

     • Si nevyučený a podnikáš v odbore?
      • Si nevyučený a podnikáš v odbore?

      • Si nevyučený a podnikáš v odbore?

       Získaj výučný list externou formou aj popri zamestnaní. 6444 H čašník, servírka 6445 H kuchár

       Absolventi  získajú  výučný list. dĺžka štúdia:

       • 1 rok – pre žiakov, ktorí už majú maturitu alebo iný výučný list (títo žiaci študujú len odborné predmety)
       • pre žiakov, ktorí už daný odbor  začali študovať  v dennej forme ale štúdium neukončili, určí dĺžku štúdia riaditeľ školy podľa ich zaradenia do príslušného ročníka UO.

       Poplatok za štúdium: 500€ celý ročník, 250€ len odborné predmety

       Viac info na 0917 638 732

     •      Zmluvný zamestnávateľ Hotel Mama´s
      • Zmluvný zamestnávateľ Hotel Mama´s

      • DUÁLNY SYSTÉM VZDELÁVANIA – KOMBINÁCIA TEÓRIE A PRAXE

        

       Duálne vzdelávanie je: 

       Duálne vzdelávanie predstavuje spojenie  teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole  s praktickým vyučovaním priamo  u zamestnávateľa.

        

       Výhody duálneho vzdelávania:

       ·moderná forma štúdia

       ·platená prax

       ·dopravné a stravné

       ·nenahraditeľné skúsenosti

       ·garancia pracovného miesta  

       ·1 týždeň v škole teoretická príprava, 1 týždeň na prevádzke praktické vyučovanie 

        

       Zmluvní zamestnávatelia na školský rok 2020/2021:

       Hotel Mama's

        

       Ďalšie informácie o systéme duálneho vzdelávania www.dualnysystem.sk