• Novinky

      • Prerušenie vyučovania

      •      Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, z dôvodu šírenia sa koronavírusu COVID-19 sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach do odvolania.

       Prihlášky na ŠŠ bude možné podávať do 15. mája. Ruší sa aj písomná časť maturity. Interná maturita bude 14 dní po obnovení vyučovania.


            Samoštúdium žiakov našej školy bude prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie (cez edupage) s pedagogickými zamestnancami školy.

       Znenie celého aktuálneho usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/

     • Končíš 9. ročník?
      • Končíš 9. ročník?

      • V šk. roku 2020/2021 otvárame:

       3 ročné učebné odbory - kuchár, čašník

        

       Bez prijímacej skúšky

       Štúdium je bezplatné

        

       Bližšie informácie na: skola@gastroskola.sk, 02 45 24 87 99. 0917 638 732

     • Si nevyučený a podnikáš v odbore?
      • Si nevyučený a podnikáš v odbore?

      • Si nevyučený a podnikáš v odbore?

       Získaj výučný list externou formou aj popri zamestnaní. 6444 H čašník, servírka 6445 H kuchár

       Absolventi  získajú  výučný list. dĺžka štúdia:

       • 1 rok – pre žiakov, ktorí už majú maturitu alebo iný výučný list (títo žiaci študujú len odborné predmety)
       • pre žiakov, ktorí už daný odbor  začali študovať  v dennej forme ale štúdium neukončili, určí dĺžku štúdia riaditeľ školy podľa ich zaradenia do príslušného ročníka UO.

       Poplatok za štúdium: 500€ celý ročník, 250€ len odborné predmety

       Viac info na 0917 638 732

     •      Zmluvný zamestnávateľ Hotel Mama´s
      • Zmluvný zamestnávateľ Hotel Mama´s

      • DUÁLNY SYSTÉM VZDELÁVANIA – KOMBINÁCIA TEÓRIE A PRAXE

        

       Duálne vzdelávanie je: 

       Duálne vzdelávanie predstavuje spojenie  teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole  s praktickým vyučovaním priamo  u zamestnávateľa.

        

       Výhody duálneho vzdelávania:

       ·moderná forma štúdia

       ·platená prax

       ·dopravné a stravné

       ·nenahraditeľné skúsenosti

       ·garancia pracovného miesta  

       ·1 týždeň v škole teoretická príprava, 1 týždeň na prevádzke praktické vyučovanie 

        

       Zmluvní zamestnávatelia na školský rok 2019/2020:

       Hotel Mama's

        

       Ďalšie informácie o systéme duálneho vzdelávania www.dualnysystem.sk