• Duálne vzdelávanie

     • DUÁLNY SYSTÉM VZDELÁVANIA – KOMBINÁCIA TEÓRIE A PRAXE

     • Duálne vzdelávanie predstavuje: 

      spojenie  teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole  s praktickým vyučovaním priamo u zamestnávateľa.

       

      Výhody duálneho vzdelávania:

      • moderná forma štúdia
      • platená prax
      • dopravné a stravné
      • nenahraditeľné skúsenosti
      • garancia pracovného miesta
      • 1 týždeň v škole teoretická príprava, 1 týždeň na prevádzke praktické vyučovanie 

       

      Zmluvní zamestnávatelia:

      Hotel Mama‘s, Reston (McDonald´s), ROTOS

       

      Ďalšie informácie o systéme duálneho vzdelávania www.dualnysystem.sk

      Duálne vzdelávanie - Photos | Facebook