• Novinky

      • Prerušenie vyučovania

      •      Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, z dôvodu šírenia sa koronavírusu COVID-19 sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach do odvolania.

       Prihlášky na ŠŠ bude možné podávať do 15. mája. Ruší sa aj písomná časť maturity. Interná maturita bude 14 dní po obnovení vyučovania.


            Samoštúdium žiakov našej školy bude prebiehať prostredníctvom elektronickej komunikácie (cez edupage) s pedagogickými zamestnancami školy.

       Znenie celého aktuálneho usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/