• Novinky

      • Začiatok školského roka

      • Oznamujeme žiakom denného a nadstavbového štúdia, že začiatok školského roka 2020/2021 je:

       Denní žiaci

       I.A, II.A, III.A, II.NS. : 2. septembra 2020 o 9:00 h

       I.NS: 2. septembra 2020 o 11:00 h

        

       - všetci žiaci pri nástupe musia predložiť platný zdravotný preukaz

       - priniesť dve rúška a papierové vreckovky

       - priniesť zámok na skrinku a rodný list (kto neodovzdal)

       - priniesť originál vysvedčenie z 9. ročníka (len žiaci I.A. triedy)

       - priniesť vyplnený a podpísaný zdravotný dotazník (tlačivo k stiahnutiu na stránke školy)

        

       Externisti

       I.S, II.S, III.EA : 11. septembra 2020 o 14:00 h

       - kto má záujem o zapožičanie učebníc, priniesť vratnú zálohu 30€

       - priniesť dve rúška a papierové vreckovky

       - priniesť vyplnený a podpísaný zdravotný dotazník (tlačivo k stiahnutiu na stránke školy)

        

       Všetkým žiakom prajeme úspešný štart do nového školského roka :-)

      • Pred nástupom do školy!

      • Dôležité dokumenty: vyhlásenia a dotazníky

       Žiaci všetkých ročníkov odovzdajú dňom nástupu do školy 2.9.2020 pred vstupom vyplnené a podpísané nasledovné formuláre:

       1. Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy (ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom SARC-CoV-2)
        Príloha: Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka stiahnuť
       2. Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti
        Príloha: Vyhlásenie zákonného zástupcu stiahnuť

       Bez odovzdania uvedených formulárov a prekrytia horných dýchacích ciest (rúško, prípadne iná vhodná ochrana úst a nosa) Vám nebude umožnený vstup do budovy školy.