• Prijímacie konanie

    • externé štúdium

     V školskom roku 2024/2025 otvárame tieto odbory nadstavbového štúdia:
     • 6403 L podnikanie v remeslách a službách

      

     Prijatí budú uchádzači, ktorí získali stredné odborné vzdelanie (výučný list) a v súlade s Vyhláškou č.251/2018 Z. z. MŠVVaŠ SR môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu vo vyššie uvedenom študijnom odbore.

     Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať alebo vyplňte prihlášku.