• Učitelia

   • Učitelia

    • Ing. Jarmila Tiefenbacherová
    • Ing. Jarmila TiefenbacherováRiaditeľka
     tiefenbacherova@gastroskola.sk
    • Ing. Gabriela Muskolayová
    • Ing. Gabriela MuskolayováUčiteľka
     Triedna učiteľka: II.NS, III.A
     muskolayova@gastroskola.sk
    • Mgr. Miriam Glabová Dúbravcová
    • Mgr. Miriam Glabová DúbravcováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.A, I.NS
     glabova@gastroskola.sk
    • Mgr. Andrej Nagaj
    • Mgr. Andrej NagajUčiteľ
     nagaj@gastroskola.sk
    • Mgr. Edita Šötétová
    • Mgr. Edita ŠötétováUčiteľka
     Triedna učiteľka: I.S
     sotetova@gastroskola.sk
    • Bc. Vlasta Vaneková
    • Bc. Vlasta VanekováIná nepedagogická zamestnankyňa
     vanekova@gastroskola.sk
    • Silvia Klímová
    • Silvia KlímováMajsterka
     klimova@gastroskola.sk
    • Ing. Katarína Benková
    • Ing. Katarína BenkováEkonómka
    • Ing. Jozef Gáll, PhD.
    • Ing. Jozef Gáll, PhD.Učiteľ
     Triedny učiteľ: III.EA
    • Ing. Elena Jarošová
    • Ing. Elena JarošováUčiteľka
    • Tatiana Mináriková
    • Tatiana MinárikováIná nepedagogická zamestnankyňa
    • Viera Moravcová
    • Viera MoravcováUpratovačka
    • Eva Švitka
    • Eva ŠvitkaTajomníčka
    • Alojz Vanek
    • Alojz VanekŠkolník